Контакти

ПозицияИме, фамилияE-mails
Управител Станислав Стоев s.stoev@ge-ph.com
Квалифицирани лица

проф.Бранимир Атанасов
д-р Боян Йорданов
Димитрина Иванова
Габриела Танова

b.atanasov@ge-ph.com
b.yordanov@ge-ph.com
d.ivanova@ge-ph.com
g.tanova@ge-ph.com

Мениджър производство Явор Костов y.kostov@ge-ph.com
Мениджър Контрол на качеството д-р Боян Йорданов b.yordanov@ge-ph.com
Мениджър Осигуряване на качеството Денислав Даков d.dakov@ge-ph.com
Ръководител Химико-аналитична лаборатория Катя Братанова k.bratanova@ge-ph.com
Ръководител Микробиологична лаборатория Димитрина Иванова d.ivanova@ge-ph.com
Ръководител отдел Обслужване на клиенти Бояна Ненчовска b.nenchovska@ge-ph.com
Ръководител Планиране и Доставки Росен Георгиев r.georgiev@ge-ph.com
Ръководител Техническа поддръжка Величка Маринова v.marinova@ge-ph.com
Главен счетоводител Нели Иванова n.ivanova@ge-ph.com
Координатор регулаторни дейности Иван Мацовски i.matsovski@ge-ph.com
Мениджър складово стопанство Александра Томова a. tomova@ge-ph.com
Мениджър Човешки ресурси Галя Рубева g.rubeva@ge-ph.com
Главен технолог Петя Узунска p.uzunska@ge-ph.com
Ръководител Здраве и безопасност при работа и екология Мартин Гьоков m.gyokov@ge-ph.com
Мениджър Ключови клиенти Галя Такева g.takeva@ge-ph.com


Джи И Фармасютикълс ООД

Адрес: Индустриална зона, местност Чеканица-юг, 2140 Ботевград

тел: +359 2 439 64 00, +359 723 66 794

email: office@ge-ph.com

http://ge-ph.com
Изпрате запитване
Изпрати