Химични и физикохимични анализи

Последни новини Виж всички

"Джи И Фармасютикълс" откри втори завод

Официално бе открит вторият завод на българо-австрийското дружество „Джи И Фармасютикълс”. В завода ще се опаковат лекарства, които се изнасят в 40 държави, повечето от които членове на Европейския съюз. Работните места ще се увеличат с 30-40, а общият брой на заетите в двата завода ще достигне б...

Преглед

Химични и физикохимични анализи

Отдел Качествен контрол – дейности и услуги

 • Химични и физикохимични анализи
 • Идентификация на активни фармацевтични вещества (API)
 • AQL тестове
 • Анализи при внос в ЕС
 • Провеждане на стабилност на лекарствени продукти съгласно ICH
 • Създаване и валидиране на аналитични методи
 • Анализи на входящи материали и готови лекарствени продукти
 • Валидиране на почистването
 • Микробиологичен мониторинг на чисти помещения и оборудване

Отдел Качествен контрол – Фармацевтични тестове

 • Средна маса и отклонение от масата
 • Определяне на разтворимост
 • Твърдост и изтриваемост
 • Степен на освобождаване
  - 2 апарата са оборудвани с колектор за проби
 • Загуби при сушене
 • Karl Fischer титруване

Отдел Качествен контрол – Химични тестове

 • UV-Vis Спектофотометрия – идентифициране и количествено определяне
 • FTIR Спектофотометрия - Идентификация на активни фармацевтични вещества (API) и полимери
 • 8 ВЕТХ – високоефективна течна хроматография (HPLC  systems) - UV-VIS, PDA, RI детектиране
 • 2 УВЕТХ – ултра високоефективна течна хроматография (UPLC systems) - UV-VIS детектиране
 • Газов хроматограф с FID детектиране, Head Space и течни проби
 • Тънкослойна хроматография идентификация на лекарствени вещества, оцветители, инертни вещества, чистота и полуколичествени анализи
 • Други химични анализи идентификация на лекарствени вещества, оцветители, инертни вещества, лимитни тестове