Лицензи

Последни новини Виж всички

"Джи И Фармасютикълс" откри втори завод

Официално бе открит вторият завод на българо-австрийското дружество „Джи И Фармасютикълс”. В завода ще се опаковат лекарства, които се изнасят в 40 държави, повечето от които членове на Европейския съюз. Работните места ще се увеличат с 30-40, а общият брой на заетите в двата завода ще достигне б...

Преглед

Лицензи

Сертификации по ДПП
- Декември 2006 - Сертификация от AGES, Австрийската Агенция за здраве и безопасност на храните
- 2009, 2012, 2015 - Ре-сертификации от българската ИАЛ
- Юли 2016 - Сертификация от Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control)

Производствени лицензи
- Завод 1 Октомври 2006 Опаковане и Качествен Контрол
- Завод 1 Март 2009 Вторично ръчно опаковане
- Завод 2 Септември 2015 Първично и вторично опаковане

Партньори, одобрили Джи И като партньор за опаковане
Genericon, ratiopharm, TEVA, GSK, Synthon, Stada, Sandoz, Mylan, Alvogen, Torrent, Heumann, Woerwag, AbdiIbrahim, Welding, Glenmark, HELM AG, Adcock South Africa, KSI Iran, Alter Spain и др.