Нашите предимства

Последни новини Виж всички

"Джи И Фармасютикълс" откри втори завод

Официално бе открит вторият завод на българо-австрийското дружество „Джи И Фармасютикълс”. В завода ще се опаковат лекарства, които се изнасят в 40 държави, повечето от които членове на Европейския съюз. Работните места ще се увеличат с 30-40, а общият брой на заетите в двата завода ще достигне б...

Преглед

Нашите предимства

 • Фирмата отговаря на европейските изисквания за Добра Производствена Практика (GMP)”
 • Гъвкавост      
  - малки и средни по обем партиди      
  - кратки производствени срокове
 • Модерно техническо оборудване и стандарти  

Модулни услуги

 • Машинно опаковане на таблетки и твърди желатинови капсули според специфичните изисквания на клиента, н. пр. относителна влажност, определена ирадиация
 • Пълнене в банки на таблетки и твърди желатинови капсули
 • Вторично опаковане, преопаковане и етикитиране
 • Преработка на насипен и готов продукт
 • 100% визуален контрол
 • Аналитични и микробиологични анализи
 • AQL тест
 • EU-ретест
 • Изпитване на стабилност
 • Освобождаване на насипен и готов продукт
 • Внос и митническо освобождаване на лекарствени продукти

Ориентация към клиента

 • Успешен брой излизания на пазара: 22