Защита на личните данни

Последни новини Виж всички

"Джи И Фармасютикълс" откри втори завод

Официално бе открит вторият завод на българо-австрийското дружество „Джи И Фармасютикълс”. В завода ще се опаковат лекарства, които се изнасят в 40 държави, повечето от които членове на Европейския съюз. Работните места ще се увеличат с 30-40, а общият брой на заетите в двата завода ще достигне б...

Преглед

Защита на личните данни

„Джи И Фармасютикълс“ ООД е вписано в Търговския регистър под ЕИК 131449290, с адрес: гр.Ботевград, Промишлена зона Чеканица-юг и е първичният администратор, който отговаря за личните данни на персонала. Други дружества-партньори, също могат да администрират личните  данни на служителите на Дружеството до степента, до която такова споделяне на лични данни  е разрешено по закон.